Kanteljaar? Kantelklaar?

foto bij blog Kanteljaar

2014 is gestart. Wat waren we er aan toe. We waren klaar met 2013. Klaar met vooral het crisisgevoel. Het staartje van 2013 gaf ons een positieve boost. Weliswaar een ‘boost light’, maar toch. Er was eind december veel goed economisch nieuws te melden, hoewel dat niet gold voor de failliete aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl. Het consumentenvertrouwen is beetje bij beetje aan het opkrabbelen. Evenals het vertrouwen van ondernemend Nederland, zichtbaar in groeiende inkoopvolumes. Op de huizenmarkt worden meer transacties gedaan tegen stabiele in plaats van dalende prijzen. De werkgelegenheid groeit en de werkloosheid daalt, evenals het aantal faillissementen. Belangrijke politieke beslissingen zijn genomen op gebied van de woningmarkt, langdurige zorg en pensioenen, hoewel de effectuering ervan nog flink wat politiek gedoe gaat opleveren. De AEX is op de laatste dag van 2013 afgesloten op de hoogste stand. En de loonstrookjes van mensen met een laag inkomen zien er ietwat beter uit; alle beetjes helpen. Pessimisme maakt plaats voor optimisme, zin en vertrouwen. In light-versie, maar toch.

2014 het jaar van de kanteling? Het jaar waarin resultaten merken worden van de ‘lessons learned’ van de afgelopen jaren van diepe economische en financiële crisis? Meer eco, minder ego? Meer schaalverkleining en coöperatie in plaats van doorslaande en tot anonimiteit en afstandelijkheid leidende schaalvergroting? Meer klantwaarde, minder stakeholdervalue? Meer transparantie en integriteit, minder door bonussen en winstbejag gedreven bedrijfscultuur? Meer menselijke maat, minder intensieve menshouderij?

De kanteling is al volop aan de gang. Er zijn tal van sociaal innovatieve ondernemingen die een fundamentele omslag hebben gemaakt: de kantelaars van het eerste uur. Zoals Buurtzorg die ‘uit het zorgsysteem’ is gestapt en het succesvol anders doet. Zoals Binck Bank en Brand New Day die fris en eigentijds de strijd aangaan met de gevestigde orde van banken en verzekeraars. Zoals ook innova-tieve start-ups die met een eigentijds business- en organisatiemodel in snel tempo groeien. De kantelaars krijgen navolgers. Zeker nu we klaar zijn met kostenreductieoperaties en weer positief vooruit durven te kijken. Met meer dan ooit het besef dat op tal van terreinen de ons bekende (economisch) systemen niet helemaal of helemaal niet meer functioneren. Of het nu gaat om gezondheid of voeding, grondstoffen of energie, we staan voor flinke en onvermijdelijke transities. Het moet anders, het kan anders. Zeker ook als het gaat om de manier waarop we organisaties inrichten en besturen.

Kantelen is een werkwoord. Met alleen het uitspreken van intenties kom je er niet. Het voornemen om af te vallen, maakt je geen kilo lichter. Kantelen is hard werken. Het vraagt om een andere mindset, lef, doorzettingsvermogen en gerichte inspanning. Alleen zo kom je voorbij het kritische kantelpunt. Pak je door en benut je de versnelling en energie, direct voorbij het kantelpunt? Of begin je niet of laat je na vertrek snel je ‘kantelagenda’ los en val je terug in vertrouwde maar verouderde systemen en veilige maar roestige patronen? Ben benieuwd hoeveel bestuursvoorzitters en direc-teuren in hun nieuwjaarsspeech opgeroepen hebben tot ‘kantelen’. Ook hoeveel er de daad bij het woord voegen door zichtbaar voorop te gaan in het kantelproces.

Twee prikkelende vragen voor 2014. Ben jij een kantelaar? Is jouw organisatie kantelklaar?

Over de schrijver
“Veranderen is morgen DOEN! Zonder DOEN komt er geen verandering! Wég met de ingesleten principes en planmatige methoden van verandermanagement. Die passen niet meer in deze snelle en complexe tijd! Ze blokkeren versnelling en boosten op de werkvloer."

Laat een reactie achter

*

captcha *