Organisatieontwikkeling1

Organisatieontwikkeling2
SLIM ORGANISEREN
Is uw organisatie fit en ingericht voor de huidige nieuwe markt
omstandigheden en markteisen?

Traditionele organisaties hebben hun nut bewezen maar hun tijd gehad. 
Deze nieuwe tijd vraagt om andere organisatievormen. Met inzet van 
technologie, netwerkverbanden, een duurzame oriëntatie, flexibel 
maar in verbinding. Met mensen die kennis willen ontwikkelen en delen, 
en verantwoordelijkheid nemen vanuit betrokkenheid en vakmanschap. Het ontwikkelen van slimme organisaties is in volle gang. Kies voor minder structuur en meer verantwoordelijkheid, vakmanschap en verbinding.

Deze organisatieaanpassingen zijn positief voor uw bedrijfsresultaten:
 • Flexibiliseren van lijn- en staforganisatie
 • Minder hiërarchie, snellere besluitvorming (ook door
 intern inzetten van sociale media)
 • Creëren van productieve netwerkstructurenEFFECTIEF IMPLEMENTEREN
Ervaart u dat veranderplannen vast lopen bij de invoering ervan?


Nieuwe structuren bedenken en invoeren. Dat doen organisaties graag en veel. Is uw organisatie ook beter in het maken van plannen dan het realiseren ervan? Medewerkers en klanten vertellen dat er meer mooie 
woorden zijn dan resultaten die er toe doen. Het kan anders. Het moet beter. Continue verbeteren is de norm. Implementeren van complexe en strategische veranderingen een vak. Samen met uw organisatie helpt INVORM veranderingen door te 
voeren in het operationele werkproces en op de werkvloer. Bovendien leren wij mensen het zelf te kunnen en te doen.


Zijn dit onderwerpen die u bezig houden?
 • De invoering van nieuwe werkwijzen gaat traag. Hoe verkort ik de 
leercurve zodat we sneller onze doelstellingen bereiken?
 • We laten verbeterpotentieel liggen. Hoe bereik ik dat medewerkers 
op de werkvloer werk maken van verbeteringen?
 • Ik vind dat we handiger en beter moeten worden om veranderingen
 te borgen. Hoe krijg ik het voor elkaar dat onze organisatie op eigen 
kracht implementaties kan realiseren?

INVORM helpt u hierbij. Onze pragmatische stappenmethode brengen u resultaat.


ORGANISEREN VAN KLANTBELEVING EN KLANTWAARDE
Geldstroom naar waarde. Hoe organiseert u uw klantwaarde? 


Producten lijken op elkaar en diensten steeds meer on-line beschikbaar. Creëren van toegevoegde waarde wordt bereikt door blijvende focus op klanten en vooral het zorgen voor meer klantbeleving! Na ‘operational excellence’ nu organiseren van ‘customer intimicy’. Wij helpen uw organisatie zich hierop in te richten. Klein = slim. Kort = krachtig. 
Beleving = verbinding. 
Onze krachtige en energieke verandermodules helpen uw organisatie verder. 


Krachtige interventies:
 • LEAN organiseren. Met medewerkers in kaart brengen van ‘verspilling’ en ‘klantwaarde' van het primaire werkproces. 
Daarna stap voor stap verbeteren.
 • Als Disney de baas van uw organisatie was. Anders kijken, anders doen. 
Gericht op klantbeleving en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening.
 • Bedoeld organiseren. Minder structuur, meer aandacht voor klanten. 
Empowerment als sleutel. Verantwoordellijkheid bij ‘frontoffice’ leggen. 
Snel handelen en reageren. Van standaard naar persoonlijk. 
Van procedureel naar oplossingsgericht. Verrassen en verrassend.

Kies voor meer onderscheidend vermogen. Investeer in klantbeleving.


VERANDERPROGRAMMA'S EN VERANDEREVENTS
Heeft uw organisatie last van een vastzittende hoest of protocollitus? Kies voor een pakkende interventie.Als uw organisatie ‘vast’ zit, als er een andere wind moet gaan waaien, zijn programma’s en projecten als interventiemethode effectief. Uiteraard 
aangesloten bij de strategie van uw organisatie. Een nieuwe impuls brengen. Een doorbraken realiseren. De mindset ombuigen. 
Samen met uw medewerkers werken aan het verbeteren van bedrijfsresul
taten en organisatiecultuur. Typisch INVORM.
Hieronder voorbeelden van succesvolle maatwerkprogramma’s.

Hogere performance of betrokkenheid van medewerkers:
 • Pimp je afdeling
 • Van tobteam naar topteam

Hogere klantloyaliteit:
 • Creëer klantbeleving; maak van klantcontact een belevenis
 • Organiseer een spraakmakend seminar

Meer inspirerend en resultaatgericht leiderschap:
 • Als Disney de baas van mijn organisatie was
 • Veranderen is kleur bekennen

Maatschappelijk betrokken ondernemen:
 • Goed doel actie

INVORM in de functie van eventmanager of programmamanager.


Neem contact op

    Mijn organisatie kent veel zzp-ers; hoe bind ik ze aan onze organisatie?
    Is inzet sociale media wel nodig? Kan ik zonder?
    Hoe krijg ik mijn mensen zover dat ze snel nieuwe technologie adopteren om productiever te werken?

  Houden deze vragen uw bezig? Neem contact op voor een oriënterend gesprek.    Blijft er veel bij het oude na een verandering , wat een sta in de weg is voor resultaat?
    Maakt u zich zorgen dat een verandering niet voldoende geborgd of verankerd wordt, waardoor zaken mislopen?
    Wilt u dat ingezette veranderingen sneller tot zichtbaar resultaat leiden?


Houden deze vragen uw bezig? Wilt u sparren? Neem contact op voor een oriënterend gesprek.

    Waarom blijven uw klanten uw organisatie nog trouw?
    Zeggen uw klanten dat uw dienstverlening lijkt op ‘ambtenarij’?
    Bent u op zoek naar
  eigen
tijdse manieren om klanten te binden?


  Wilt u sparren? Neem contact op voor een oriënterend gesprek.


    Hoe krijg ik ander gedrag en dynamiek in mijn afdeling of team?
    Hoe maak ik mijn medewerkers betrokken en trots?
    Hoe bereik ik dat mijn leidinggevenden meer resultaten halen met hun teams?
    Hoe creëer ik onder-
  scheidende klantbeleving?


Wilt u een krachtige impuls geven aan uw organisatie? Maak kennis met onze interventies.